Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Tungt rapportfall i Fingerprint Cards. Aktien rasade med närmare 20 procent
21.10.2021

Tungt rapportfall i Fingerprint Cards. Aktien rasade med närmare 20 procent

Stockholmsbörsen stängde i det närmaste oförändrat under en rapportintensiv dag.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Dags för motreaktion i Haldex
24.09.2021

Dags för motreaktion i Haldex

Vi har tidigare lyft fram Haldex och det faktum att aktien testat ett viktigt stödområde. Idag tar vi position för en motreaktion.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
28.05.2021

Haldex vid reaktionsområde

Haldex har snabbt rekylerat nedåt de senaste handelssessionerna.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Rapportlyft i Thunderful
18.05.2021

Rapportlyft i Thunderful

Stockholmsbörsen vände upp på tisdagen i en lugn handel.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stark orderingång för Volvo
22.04.2021

Stark orderingång för Volvo

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket under torsdagen efter en initial uppgång.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Market Buzz – Haldex och Nyfosa
26.01.2021

Market Buzz – Haldex och Nyfosa

Kepler har uppdaterat sina prognoser och riktkurs inför Haldex bokslut den 11 februari.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Kurslyft i PowerCell efter order
13.01.2021

Kurslyft i PowerCell efter order

Stockholmsbörsen handlades med mindre rörelser på onsdagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
31.07.2019

Haldex – Alldeles för billig

Sedan vår senaste analys i mitten av mars (Newsletter 1689) har fordonsunderleverantörens aktie sjunkit med cirka 20%. Inte minst den senaste rapporten för Q2 togs emot negativt, då det blev allt tydligare att marknadsläget försämras successivt.

HLDX | Mid Cap | 48,3 kr 

Avmattningen i efterfrågan märks tydligast i Europa, som redan under början på året började vackla och under de senaste tre månaderna har nedgången inom kundkategorin Trailer (cirka 30% av omsättningen) blivit ännu mer påtaglig, vilket även påverkade försäljningen av skivbromsar. Dessutom tyngs bolaget fortfarande av höga råvarupriser och tullavgifter, vilket motverkar den annars fortsatt positiva omsättningsutvecklingen i Nordamerika.

I Kina har försäljningen under första halvåret varit stabil, om än på en betydligt lägre nivå än året innan, eftersom jämförelsetalen har varit mycket höga. Den förändrade lagstiftningen i landet som kräver automatiska bromshävarmar på nytillverkade tunga fordon, följs fortfarande inte fullt ut, men gynnar bolaget ändå, då man har en ledande position i denna nisch. Det hjälper motverka de tuffa marknadsförhållanden som råder för tillfället, med lägre produktionsvolymer av nya fordon och stor prispress.

Sammanlagt ökade nettoomsättningen under det första halvåret i år förvisso med 4%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 2 728 Mkr. Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen emellertid med 2% och nedgången accelererade dessutom under Q2. De lägre försäljningsvolymerna har givetvis påverkat lönsamheten negativt och för årets sex första månader var rörelsemarginalen exklusive satsningar på ny teknik 7,5%. Målsättningen är att nå en rörelsemarginal för kärnverksamheten, dvs exklusive ny teknik, på 10% fram till år 2022.

Sedan tidigare har man varit medvetna om ett effektiviseringsbehov i verksamheten för att nå detta mål, bland annat stängdes två anläggningar för att förse bromsklossar med ny beläggning i USA. Uppenbarligen är styrelsen dock inte nöjd med utvecklingen och i början av juni ersattes den tidigare vd:n Åke Bengtsson med styrelseledamoten Helene Svahn. Förutom effektiviseringar ska hon även påskynda innovationstakten och satsningarna på digitala lösningar och ny teknik.

Från och med i år samlar man sin nyutvecklade teknik under namnet ”Scalable Brake System” som egen produktlinje, där den elektromekaniska bromsen är ett exempel. Enligt bolaget fortsätter testerna på fordon på testbana och under augusti och september kommer kunder för första gången bjudas in för demonstrationer. Dessutom löper konceptfasen för produkten Fast Acting Brake Valve framgångsrikt vidare med en av världens största lastbilstillverkare.

Generellt försöker man mer och mer övergå från ett traditionellt kund-, leverantörsförhållande till ett som bygger på samarbete. Det är även en naturlig konsekvens av det stora teknikskiftet som pågår inom transportindustrin, där självkörande fordon och elektrifiering ställer nya krav på branschens leverantörer.

Balansräkningen är tillräckligt stark för att klara den höga investeringstakten som är förknippad med produktutvecklingen på kort sikt, även om nettoskuldsättningsgraden har ökat till 86% vid slutet av juni, från 51% ett år tidigare. 24 procentenheter av förändringen är dock relaterad till den nya redovisningsstandarden IFRS 16.

Med tanke på den svaga aktiekursutvecklingen är det viktigt att komma ihåg att den svaga efterfrågetrenden borde egentligen inte ha kommit som en blixt från klar himmel. Ledande ekonomiska indikatorer och diverse branschstatistik har pekat åt det hållet redan i början av året. Bolagets ledning ser därför inte heller någon anledning att ändra på sin prognos för helåret 2019 och räknar fortfarande med en mer eller mindre oförändrad nivå jämfört med 2018. Rörelsemarginalen, inklusive ökande satsningar på ny teknik, spås landa i linje med eller till och med högre än rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2018.

Historiskt har det ofta varit gynnsamt att köpa cykliska aktier just när volymerna börjar vika för att sedan äga dem under den svaga efterfrågeperioden. Logiken bakom är att den negativa utvecklingen ofta brukar prisas in i kursen flera månader i förväg. Hittills har så inte varit fallet med Haldex, till skillnad mot tex SKF, vars aktie har stigit med drygt 20% sedan början av januari.

Även den tyska konkurrenten Knorr-Bremse, har stigit med nästan 20% hittills i år och handlas i skrivande stund till p/e 22 på årets vinstestimat (Factset). Det kan jämföras med ett p/e-tal på cirka 11, baserat på våra mer eller mindre oförändrade estimat för Haldex. Inte bara rabatten gentemot Knorr-Bremse, men även den låga absoluta värderingen känns tämligen obefogad. Vi upprepar därför vår köprekommendation med riktkurs 85 kr.

Stäng×
20.03.2019

Haldex – Mer att hämta

Svag statistik från den nordamerikanska lastbilsmarknaden och vinstvarningar från branschkollegor har pressat fordonsunderleverantörernas aktier de senaste månaderna. Haldex är dessvärre inget undantag och där utvecklingen dessutom har varit extraordinärt dålig. Aktien är nämligen en av få i sektorn som uppvisar negativ avkastning i år. Just detta faktum gjorde att vi såg ett intressant köpläge och passade på att ta in en post i vår fiktiva referensportfölj i slutet av februari till krusen 61,4 kr. Uppgången på 4% sedan dess är vi glada för, men vi tror att det finns mer att hämta.

HLDX | Mid Cap | 62,8 kr

Bokslutskommunikén för 2018 som presenterades nyligen, visade en fortsatt stark efterfrågetrend, bland annat inom bromshävarmar och skivbromsar. Omsättningen för Q4 ökade med valutajusterade 11%, jämfört med samma kvartal ett år tidigare, till 1 225 Mkr. För helåret landade omsättningen på 5 119 Mkr, och var därmed valutajusterat 12% högre än året innan, tack vare positivt momentum i samtliga geografiska regioner. Utöver det lyckades man ta marknadsandelar på samtliga marknader.

Som bolaget hade tidigare guidat för, belastades resultatet för Q4 med ökade råvarupriser och tullavgifter i USA. Dessa negativa effekter blev dock något större än förutsett, och rörelseresultatet exklusive engångsposter backade som följd med 42% till 38 Mkr. För helåret 2018 innebar det, emellertid, fortfarande en uppgång om 4,5% till 305 Mkr.

Samtidigt minskade rörelsemarginalen med 0,5 procentenheter till 6%, och befinner sig därmed ännu längre bort från målsättningen på 10%. Bolaget har dock vidtagit åtgärder för att föra vidare de högre kostnaderna till kunderna, och tror på en positiv lönsamhetseffekt under 2019.

Utöver ovanstående jobbar man dessutom aktivt med att optimera verksamheten, och inför successivt allt fler effektiviseringsåtgärder. Dessa är bland annat resultatet av ett strategiarbete som genomfördes under hösten tillsammans med konsultfirman Roland Berger. Till exempel har redan ett nytt ERP-system införts i Europa, och under 2019 kommer samma system införas i Kina och Nordamerika. Dessutom har delar av administrationen outsourcats och outsourcing av IT-driften ska påbörjas i år.

Man har även börjat renodla sin befintliga produktportfölj, som består av ett antal tusen produktvarianter. Småskaliga produkter ska nu fasas ut, och icke lönsamma produkter ska avyttras eller läggas ner. Under januari tecknades redan det första avtalet kring avyttring av kontaktdon för anläggningsmaskiner som ett led i denna effektivisering.

En annan hörnpelare i det pågående förbättringsarbetet är en optimering av försörjningskedjan för bromshävarmen, bolagets enskilt största produkt. Allt fler delar köps in eller tillverkas i Indien för att sänka tillverkningskostnaden, och projektet kommer fortsätta löpa under 2019 för att ytterligare optimera kostnadsnivåerna.

Sist men inte minst har man infört en tydligare matrisorganisation i början av året, där de geografiska regionernas ansvar mot kunderna har förstärkts, samtidigt som de globala funktionerna för inköp och produktion har slagits ihop. Det ska leda till ett mer effektivt arbete med direkt material, vilket är det kostnadsslag som ökade mest ifjol på grund av de ökade råvarupriserna och tullavgifterna.

Den viktigaste slutsatsen av strategiarbetet är sannolikt att det långsiktiga rörelsemarginalmålet om 10% är fortfarande realistiskt. Sedan tidigare har bolaget kommunicerat att det blir svårt att uppnå det på kort sikt, i och med det pågående teknikskiftet i branschen mot bland annat självkörande bilar. Det kräver nämligen tunga investeringar i till exempel skalbara bromslösningar för självkörande och elektriska tunga fordon, och bolaget har flera samarbeten på detta område med världsledande lastbilstillverkare.

Ambitionen är att nå marginalmålet år 2022, exklusive satsningar på ny teknik. För 2019 är bolagets bedömning att rörelsemarginalen, inklusive ökande satsningar på ny teknik, kommer vara i linje med eller högre än rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2018. Angående omsättningen tror man på en mer eller mindre oförändrad nivå, där en fortsatt positiv utveckling i Nordamerika väntas motverkas av en svagare marknad i Kina och en stabil utveckling i Europa.

Analytikernas senaste konsensusestimat motsvarar enligt Thomson Reuters en vinst per aktie på 4,74 kr i år, vilket i kombination med dagens aktiekurs innebär ett p/e-tal på 13. Den tyska konkurrenten - som för övrigt är delägare i Haldex - Knorr-Bremse, handlas i skrivande stund till 19x den förväntade vinsten i år (Factset). Det är samma bolag som var berett att betala 125 kr per aktie för Haldex under hösten 2016. Vi menar att värderingsrabatten framstår som alldeles för hög, givet Haldex ledande position i marknaden och den goda positioneringen inom nya teknologier. Med det som utgångspunkt upprepar vi vår köprekommendation med riktkurs 85 kr.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
05.12.2018

Haldex – Aktien har fallit för mycket

Mönstret i fordonsunderleverantören Haldex har liknat det av de flesta cykliska bolagen under hösten: Fortsatt bra operationell utveckling, handlöst fall på börsen. Sedan vår senaste genomgång av Haldex i början av augusti (Newsletter 1630) har aktien rasat över 20%, i takt med att en allt större rädsla för den globala ekonomin har spridit sig bland investerarna.

HLDX | Mid Cap | 69,9 kr

Oron är inte helt obefogad, givet de olika problemhärdar runt om i världen, med handelskriget mellan USA och Kina i spetsen. Ledande ekonomiska indikatorer har sjunkit de senaste månaderna, både i USA, Europa och Asien, men de allra flesta ligger fortfarande på nivåer som indikerar tillväxt framöver. Men så länge kurvorna pekar neråt, dominerar osäkerheten kring hur stort fallet kommer bli till slut.

Baserat på dagens fakta, finns det dock fortfarande en god sannolikhet att avmattningen av den ekonomiska aktiviteten kommer kunna bli kontrollerad. Räntorna runt om i världen är fortfarande på låga nivåer, vilket stimulerar investeringar, och trots att vissa centralbanker har börjat höja sina styrräntor, så verkar det finnas en hög medvetenhet om vikten att agera med försiktighet.

Dessutom är nuläget fortfarande urstarkt, och även om bolagen inte brukar vara de första som ser en vändning i konjunkturen, så är det inte heller så att efterfrågan bara kollapsar på några få kvartal (med undantag för exogena chocker). I Haldex fall är det snarare så att den höga efterfrågan har skapat vissa utmaningar i försörjningskedjan, vilket dock har hanterats allt bättre under året.

Under perioden januari – september ökade bolagets omsättning organiskt med 13%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 3 894 Mkr. Tillväxten kommer från samtliga regioner, med skivbromsar, bromscylindrar och bromshävarmar som största drivkrafter på produktsidan. För Haldex del är det även bra drag i Kina, sedan lagändringen som kräver automatiska bromshävarmar på nybyggda, tunga fordon i Kina trädde i kraft i början av januari.

Den positiva trenden från första halvåret inom kundkategorin Truck, dvs tunga lastbilar och bussar, fortsatte även under Q3 och omsättningen har nu ökat med 28% hittills i år (justerat för valutaeffekter). Inom Trailer (släpvagnar) är motsvarande siffra +12%, medan försäljningen inom Eftermarknad har ökat med 6%.

Något som påverkar bolaget i större utsträckning är det pågående teknikskifte från trumbromsar till skivbromsar i Nordamerika. De sistnämnda har många fördelar vad gäller underhåll och relaterade kostnader, och Haldex jobbar aktivt med att sprida kunskapen bland åkerierna och tillverkarna av lastbilar och släpvagnar. Bolagets skivbroms finns idag som valmöjlighet hos en av USAs största axeltillverkare och under Q3 lyckades man komma in hos en släpvagnstillverkare. Det lär dock sannolikt dröja tills vi kommer se någon större finansiell effekt av detta teknikskifte, eftersom det är en tidskrävande process.

Mycket glädjande är bolagets lönsamhetsutveckling, och rörelseresultatet (EBIT) för årets första nio månader har ökat markant till 272 Mkr, från 116 Mkr ifjol, tack vare en hög operationell hävstång. För resten av året flaggar vd Åke Bengtsson, emellertid, för en ökad kostnadsnivå på grund av högre materialpriser och nya tulltariffer som trädde i kraft under Q4.

Det är först under nästa år som man kommer kunna föra vidare dessa ut i kundledet. Utsikterna för 2018 lämnades trots det oförändrade och bolaget räknar fortfarande med en högre omsättning jämfört med 2017. Rörelsemarginalen spås landa i linje eller möjligtvis något högre än under fjolåret (exkl engångsposter). Man håller även fast vid sin expansionsstrategi i Nordamerika och Kina, samt investeringsplanerna i utvecklingsprojekt.

Huvudfokus på Haldexs FoU-arbete ligger på öppna, skalbara bromslösningar för självkörande och elektriska tunga fordon, och på IAA-mässan för tunga fordon i september visade man bland annat en elektromekanisk skivbroms för helt elektriska bromssystem. Dessa behöver mycket mindre energi än de pneumatiska bromssystem som fortfarande används i dagens elektriska tunga fordon.

Analytikerna som följer Haldex har sänkt sina estimat något på sistone, enligt en sammanställning från Thomson Reuters. Revideringarna är dock inte alls i samma magnitud som den negativa aktiekursutvecklingen, så att värderingen har kommit ner till p/e 14 (från 17 i augusti). Tittar vi på estimaten för 2019, så sjunker p/e-talet till 12. Här ser vi dock en hög risk för ytterligare nedrevideringar.

Haldex har skapat sig en bra position för dra nytta av de mer strukturella trender som finns i fordonssektorn, vilket borde kunna motverka en försämring av konjunkturen till viss del. Därför tror vi att det kan vara ett bra läge för den långsiktige, och vi höjer vår rekommendation till Köp med en sänkt riktkurs på 85 kr (100).

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början